Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 Họ và tên: Trần Trung Kết

 Năm sinh: 1975

 Chức vụ: Chủ tịch

 Điện thoại di động: 0983911367

Email: kettt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 Họ và tên: Lý Đức Võ

Sinh năm 1984

 Chức vụ: Phó chủ tịch

 Điện thoại di động: 0966556767

Email: Vold.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5106

Tổng truy cập: 1070410