Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV

26-07-2021 17:10

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Dân tộc được Thường trực HĐND tỉnh phân công chủ trì thẩm tra 08 nội dung và phối hợp thẩm tra 13 nội dung gồm: Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực dân tộc); dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trại thực nghiệm của Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - thể dục, thể thao và du lịch…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến các báo cáo, đề án, tờ trình như:  Đề nghị cần nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào mới thoát nghèo; xem xét, đánh giá, xử lý những tồn tại, hạn chế của các chương trình di dân đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, đại biểu đề nghị có chính sách để người dân tham gia bảo vệ rừng có thể sống được nhờ rừng; các đại biểu cũng đề nghị làm rõ sự cần thiết đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trại thực nghiệm của Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ; làm rõ nguồn vốn đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án cấp bách về phòng chống thiên tai; các đại biểu đều đồng tình cao với dự thảo Nghị quyết quy định chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đề nghị làm rõ nguồn hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch, việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch; đối với các tờ trình xây dựng các thiết chế văn hoá, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung cơ quan soạn thảo trình… 

Đồng chí Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giải trình về tính cấp thiết thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trại thực nghiệm

Đối với các tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp: Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư bố trí nguồn kinh phí thực hiện các Dự án ổn định dân cư tại chỗ và Dự án tái định cư tập trung tại vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống lũ quét thuộc 6 xã (huyện Đại Từ) và xã Kim Phượng (Định Hóa); Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn ( Sông Công)...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ bà con dân tộc thiếu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chương trình dự án đã phát huy được hiệu quả, thể hiện ở tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Liên quan đến các nội dung trình tại Kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tính cấp thiết của các dự án đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, báo cáo giải trình chi tiết trước khi trình tại Kỳ họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ân Văn Thanh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan tham mưu, soạn thảo các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIV phối với Ban Dân tộc HĐND tỉnh hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các nội dung giải trình gửi các đại biểu HĐND tỉnh để các đại biểu có cơ sở xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại Kỳ họp.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4052

Tổng truy cập: 1070373