Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV

28-07-2021 14:55

 

Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra

Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ hai, Ban Pháp chế được giao chủ trì thẩm tra 17 nội dung và phối hợp thẩm tra 13 nội dung.

* Trong thời gian làm việc buổi sáng, Hội nghị đã thẩm tra, cho ý kiến vào một số nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; Quy định mức chi trả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin…

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết và UBND tỉnh làm rõ một số căn cứ pháp lý, sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết. Đối với một số dự án, đại biểu đề nghị làm rõ nguồn kinh phí và lộ trình triển khai thực hiện…

* Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 28/7 Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra 09 báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV về một số nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực Pháp chế); kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả công tác Tòa án của Tòa án nhân dân hai cấp; kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu và giải trình một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị 6 tháng cuối năm; đồng thời đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan tư pháp thống nhất báo cáo số liệu cụ thể, chính xác về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ và tiếp thu các ý kiến của các sở, ban, ngành tổng hợp nội dung để trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh sắp tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến các đại biểu tại Hội nghị, tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra để trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV theo quy định.

Thành Chung - Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3909

Tổng truy cập: 1073554