Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ

04-07-2020 13:57

Sáng 4/7, Sở Nội vụ tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ (7/7/2010-7/7/2020) và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ. Dự chương trình có các đồng chí: Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Cục lưu Trữ Nhà nước; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh. 

Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư – Lưu trữ” cho các cá nhân

Trải qua 10 năm thành lập, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Chi cục Văn thư - Lưu trữ (VTLT) đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy giá trị các tài liệu lưu trữ, đáp ứng nhu cầu khai thác tài liệu cho các tổ chức, cá nhân và trở thành địa chỉ tin cậy để khai thác thông tin, tư liệu phục vụ, hỗ trợ công tác nghiên cứu, điều hành, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, Chi cục VTLT đã tham mưu kịp thời cho tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, bộ, ban ngành Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ; tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác VTLT cho cán bộ các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; thực hiện tốt công tác kiểm tra VTLT tại các cơ quan, tổ chức qua đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về công tác VTLT cho các đơn vị. Hiện nay, Chi cục đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện chỉnh lý, số hoá tài liệu lưu trữ, chuyển đổi thông tin quét trên 1 triệu trang văn bản, cập nhật trên 200 nghìn dữ liệu vào phần mềm quản lý lưu trữ, chỉnh lý khoa học gần 2000m giá tài liệu. Việc phục vụ khai thác tài liệu đã đáp ứng ở mức độ 3 theo quy định dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên đối với những hồ sơ, tài liệu được sử dụng rộng rãi...

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Chi cục VTLT

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà Chi cục VTLT đã đạt được trong 10 năm qua. Trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị Chi cục tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lưu trữ điện tử phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy và đặc thù chuyên môn nghiệp vụ của tỉnh, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ lưu trữ điện tử theo lộ trình quy định của Thủ tướng, hoàn thành trong năm 2021; rà soát và nâng cấp hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả và số hoá tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng tài liệu trực tuyến…

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VTLT cho các cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động Chi cục VTLT vì có nhiều thành tích trong công tác VTLT giai đoạn 2015 - 2020. 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu