Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đôn đốc hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

19-07-2021 07:42

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn có những hạn chế (vị trí đặt chốt kiểm soát chưa thật phù hợp; công tác kiểm soát tại một số chốt chưa thật chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng người từ tỉnh ngoài vào Thái Nguyên “né chốt” kiểm soát, đi vào các nút giao khác và không khai báo trung thực về lịch trình di chuyển; một số cán bộ làm việc tại các chốt chưa nắm chắc các quy định của Trung ương và của tỉnh, có những yêu cầu chưa đúng quy định trong vận tải hàng hóa, gây khó khăn cho người vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; cá biệt có một số cán bộ làm việc tại các chốt có biểu hiện chưa thân thiện với người dân trong việc kiểm tra, hướng dẫn khai báo y tế...).

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, ngày 18/7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3312/UBND-KGVX chỉ đạo việc đôn đốc hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan chỉ đạo một số nội dung sau:

Rà soát, khảo sát, bố trí các điểm chốt kiểm soát liên ngành phù hợp, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh khác đến Thái Nguyên, nhất là những người đến từ vùng có dịch Covid -19; xây dựng phương án phối hợp, tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát liên ngành.

Chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành: Tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin giữa các chốt để đảm bảo kiểm soát tất cả các trường hợp người từ vùng có dịch vào tỉnh. Quá trình kiểm tra, rà soát phải đảm bảo chặt chẽ nhưng không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, đặc biệt là việc đảm bảo lưu thông nhanh hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng; nắm chắc các quy định về kiểm soát người từ vùng dịch và phương tiện vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; tuyệt đối không được đặt ra các quy định ngoài quy định của Trung ương và của tỉnh. Chấn chỉnh tác phong làm việc và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ làm việc tại các chốt về cách ứng xử, xử lý tình huống để phục vụ Nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Thanh Mai (biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3989

Tổng truy cập: 1073556