Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ  

 Họ và tên: Trịnh Văn Tình

 Năm sinh: 1966

 Chức vụ: Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0983 911 367

 Email:danguytl@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ

 

 Họ và tên: Dương Đình Rồng

 Năm sinh: 1977

 Chức vụ: Phó Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0913 557 800 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4218

Tổng truy cập: 1028935