Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO Về việc thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Phú Đình

12-05-2022

THÔNG BÁO Về việc thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Phú Đình

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

29-04-2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa xã Phú Đình năm 2022

04-03-2022

KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa xã Phú Đình năm 2022

KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa xã Phú Đình năm 2022

04-03-2022

KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa xã Phú Đình năm 2022

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

28-02-2022

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

28-02-2022

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Thông báo

25-02-2022

Thông báo về việc tổ chức Fastival Mỹ thuật trẻ năm 2022

Thông báo

25-02-2022

Thông báo tuyển chọn cộng tác viên thú y xã Phú Đình

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

18-02-2022

Hội nghị cán bộ, công chức xã Phú Đình năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân cuả chủ tịch UBND xã Phú Đình năm 2022

26-01-2022

Thực hiện luật Tiếp công dân năm 2013, ban biên tập trang thông tin điện tử xã Phú Đình đăng tài toàn văn Thông báo về lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND xã Phú Đình năm 2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1680619