Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch:

                                                                                                                  

Họ tên: Trương Văn Vựng

- Email: vungtv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh : 11/21/1979

- Số điện thoại : 0977615319

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách Khối nội chính, tài chính, quản lý cán bộ, cải cách hành chính, quy hoạch, phát triển kinh tế, an ninh, giảm nghèo, quản lý dự án                                                                           

Phó chủ tịch:

                                         

Họ tên: Ma Doãn Thành

- Email: thanhmd.dinhhoa@ thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh: 04/10/1983

- Số điện thoại : 0982302388

- Lĩnh vực phuc trách: Kinh tế, Văn hóa - xã hội,Giáo dục, Y tế.

Trưởng Công an:

                             

Họ tên: Đường Ngọc Biển

- Email: biendn.dinhhoa@ thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh : 22/01/1987

- Số điện thoại : 0977615319

- Lĩnh vực phuc trách: An ninh.

Chi huy trưởng BCHSQ:

         

Họ tên: Lưu Đình Quảng

 - Email: quangld.dinhhoa@ thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh: 09/9/1973

- Số điện thoại:0974905268

- Lĩnh vực phuc trách: Quân sự                                       

Tư pháp - Hộ tịch

                                           

 Họ tên : Lường Văn Trường

- Email: truonglv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh: 16/8/1988

- Số điện thoại : 0977831936

 -  Lĩnh vực phụ trách: Hộ tịch, chứng thực, tiếp công dân thường trực tại "Một cửa".                                    

Tư pháp - Hộ tịch

         

Họ tên: Phạm Thanh Hiếu

Email: hieupt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh:

Số điện thoại : 0977831936

Lĩnh vực phụ trách: Hộ tịch, chứng thực.                        

 

Văn phòng - Thống kê

           

Họ tên :Trần Thị Nguyệt

- Email: nguyettt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày Sinh : 12/30/1986

- Số điện thoại:0968194268

- Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ                                                 

 

Văn phòng - Thống kê

           

Họ tên: Ma Thị Huyền

- Email: huyenmt.dinhjhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày Sinh: 01/5/1984

- Số điện thoại:0961905199

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - Lưu trữ                              

 

 

                  


 Địa chính - Xây dựng

                

 Họ tên: Ma Đình Chung

 - Email: chungmd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 - Ngày sinh: 10/10/1984

- Số điện thoại : 0984319897

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý đất đai và xây dựng.                        


Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp

                                                               

Họ tên: Nguyễn Công Nguyên

- Email: nguyennc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh: 18/2/1972

- Số điện thoại: 0987821165

- Lĩnh vực phụ trách: Nông lâm nghiêp, môi trường, giao thông thủy lợi, phòng chống thiên tai, Nông thôn mới. 

Văn hóa - Xã hội

                

Họ tên: Mai Doãn Tăng

- Email: tangmd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày Sinh: 05/12/1978

- Số điện thoại:0926998688

- Lĩnh vực phụ trách: Lao động - Thương binh và xã hội                  

 

 Văn hóa - Xã hội

                         

Họ tên: Ma Doãn Biển

- Emai: bienmd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày Sinh: 08/11/1985

- Số điện thoại: 0337571969

- Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa -Thông tin                                                               

Tài chính - Kế toán

                   

Họ tên: Đặng Xuân Tùng

- Email: tungdx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh:

- Số điện thoại: 0338266321

- Lĩnh vực phụ trách: Ngân sách.                                                             

 

 

 

 

Tài chính - Kế toán

             

Họ tên: Nguyễn Thị Linh Trang

- Email: trangntl.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

- Ngày sinh :10/7/1993

- Số điện thoại: 0369988593

- Lĩnh vực phụ trách: Đầu tư xây dựng cơ bản.                           

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1680732